De mate waarin je kunt accepteren dat wat je liever anders wilt, bepaalt in grote mate je groei en mogelijkheden. "Nee" horen waar je het liefst een "Ja" wilt vinden, is géén eindstation, maar vaak een nieuwe start. Nee is niet nul, nee is niet niets, maar nee is een duidelijk signaal met grote waarde. Het is lastig om nee te aanvaarden, maar met het accepteren ervan begint wel je groei.

Onder bezielende leiding van Maurice Oosterhof wordt gecoacht middels het Spoorzoeken concept. Spoorzoeken” geeft verdieping in alle facetten van je persoonlijkheid en redenen van je handelen, waardoor je je bewust wordt van de omgeving en de situatie, waarin je je bevindt. “Spoorzoeken” leert je jouw keuzes te maken en leert je stelling te nemen in de situaties, waar het er om gaat, zowel in relaties als in je werk. Het geeft ook richting aan groepsprocessen en kan als teambewustwording en teambuilding worden ingezet.

Wilt u Coaching bij:
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het vinden van oplossingen voor problemen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van het inzetten van uw gevoel bij uw beslissingen
  • het begeleiden en stimuleren bij uw behoefte aan zelfontplooiing